Turistická oblast VRCHA a okolí - Bolehošť

Voděrady

památník

Voděrady leží v mírně zvlněné Třebechovické tabuli v nadmořské výšce 360 m. Obec patrně existovala již na přelomu 11. a 12. století jako osada závislá na knížecím hradě v Opočně nebo Hradci Králové. Souvisí to s místním jménem Voděrady, jehož původ je vysvětlován tak, že obyvatelé osady vykonávali pro správní knížecí středisko práce při údržbě vodních toků. První historicky dochovaná písemná zmínka však pochází až ze 14. století, konkrétně z roku 1355. Voděrady tehdy patřily do vlastnictví Radslava z Voděrad.

V letech 1495 až 1556 patřila vesnice pánům z Pernštejna. V roce 1559 koupil Voděrady Hanuš Haugvic z Biskupic, který také založil v této době vesnice Vyhnanice a Novou Ves.

kostel

V roce 1577 přešlo celé panství do majetku Oppersdorfů z Dubu, držitelů Častolovic, a v roce 1684 je koupil Tomáš Černín z Chudenic. V roce 1695 se staly Voděrady majetkem Sternbergů a součástí častolovického panství pak Voděrady byly až do roku 1848. Historicky zajímavý je i rok 1684, neboť z této doby se zachoval odhad, v němž najdeme údaje o Voděradech, Ježkovicích, Ličně a Radostovicích.

K největším zajímavostem ve Voděradech patří kostel sv. Petra a Pavla, socha sv. Jana Nepomuckého a smírčí kámen před č.p. 31 (proti kostelu). Ve Vojenicích je to kaple Povýšení sv. kříže a rozhledna Osičina, v Uhřínovicích kulturní památka - tvrz, po r. 1665 přeměněna na sýpku a kaple sv. Jana Nepomuckého. Ježkovice se mohou pochlubit kaplí Panny Marie (Lurdské), Nová Ves kaplí Panny Marie a Vyhnanice kaplí Panny Marie (Karmelitské). Najdeme zde též nejvyšší bod Vrchů 451 m n.m. „U rozhledny“, kde je nádherný výhled do okolí.

Pod OÚ Voděrady spadá celkem 6 vesnic. Mimo Voděrad ještě Uhřínovice, Ježkovice, Vyhnanice, Nová Ves a Vojenice. Celková plocha katastru je 1507 ha.

Kontakt

rozhledna Osičina Voděrady