Turistická oblast VRCHA a okolí - Bolehošť

Libel

Libel

Obec se rozkládá na návrší asi 3 km severně od Častolovic, při hlavní silnici směrem k Solnici.

Libel

Doposud nejstarší nalezená písemná zmíňka o Libli pochází z knihy Gottharda Josefa Laška Hejtmanství rychnovské z roku 1884, kde se píše: „… roku 1405 dne 3. června darovali kněžna Anna a její syn Půta kostelu tomuto 2 kopy platu na svých statcích. Ke kostelu vycházely tehdá desátky, zejména ze dvora libelského, k němuž dvoje popluží patřilo …“

Dle ústního podání se obec nacházela původně o něco severněji, než dnes, v údolí, kde se říká ve Slatinkách, a později, nikdo neví přesně kdy a proč, celá vyhořela. Nejblíže tomuto tvrzení má historický román Josefa Svátka Pomsta cikánova, kde je nejen opsána poloha Lible, ale i její údajné zničení v roce 1628. Po okolí byly v této době opravdu nepokoje, zuřily boje mezi sedláky a Českými bratry na jedné straně a knězem Kamilem Grambem, který chtěl všechen zdejší lid převést na katolickou víru, na straně druhé. Traduje se, že jedné noci si sedláci rozdělali tábor v místech, kterým se říká Červená vrata a tam byli posléze přepadeni a pobiti nepřáteli a vesnice byla podpálena.

LIBEL v překladu znamená miláček, milý, příjemný.

Kontakt

Libel bowling