Turistická oblast VRCHA a okolí - Bolehošť

Černíkovice

zámek

Historie obce sahá pravděpodobně až do 11. století, ale první písemné zprávy pocházejí až z roku 1354, kdy se ves pod vlivem tehdejších německých přistěhovalců jmenovala Grunow (zelené luhy). Již v roce 1376 ale Černíkovice ovládá Kolda ze Žampachu, příslušník drobné české šlechty, později aktivně podporující husitské výboje. Dalšími majiteli místního panství byli Matyáš Dobeš z Olbramovic, který zde vybudoval středověkou tvrz, ze které se dochovaly pouze části obranného valu a Jindřich Krafft z Lammerzdorfu, jehož zásluhou byl v roce 1656 na vesnickém návrší postaven nový kamenný kostel Povýšení sv. Kříže (po důkladné rekonstrukci v letech 1997 - 1999 patří k výrazným dominantám obce). Poslední z rodu Krafftů, Lidmila Františka z Lobkovic, prodala černikovské panství v roce 1676 Karlu Kolowratovi z Libštejnských, pánu na Rychnově.

zámek

Roku 1901 se panství ujal Bohuslav Kolowrat, za vlády císaře Františka Josefa I. dědičný člen panské sněmovny a poslanec Království českého. V roce 1948 byl majetek Kolowratů znárodněn a zámek sloužil jako zemědělská škola a pak hostil více jak třicet let Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Kolowratové se svého majetku znovu ujali po restitučním řízení, zámek dnes vlastní Jan Egon Kolowrat Krakovský.

kostel


Ke kulturním památkám Černíkovic patří kostel a zámek v empírovém slohu se zámeckým parkem, sochy Kalvárie s patronem obce sv. Floriánem, pomník padlých v I. a II. světové válce, pamětní deska k tragickému pádu amerického bombardéru, dále roubené chalupy lidové architektury staré zástavby Černíkovic s kulturní památkou čp.25 a pak i kříž u morového pohřebiště. V Domašíně je to kaplička sv. Jana Nepomuckého se sochou Krucifixu a sochou sv. Jana Nepomuckého.

Obec Černíkovice je administrativně spojena s obcí Domašín.

Kontakt

tenisové kurty, fotbalové hřiště