Turistická oblast VRCHA a okolí - Bolehošť

Semechnice

budova Obecního úřadu

První písemná zmínka o Semechnicích je z roku 1364. K obci Semechnice náleží osada Podchlumí, o níž je první písemná zmínka z roku 1836. Nad osadou v lese Chlumu na strmém ostrohu stával v dávných časech hrad, po kterém ještě zůstaly zbytky zdí a valů. Z toho lze usuzovat, že Podchlumí bylo vlastně podhradím. Semechnice jsou prastarého slovanského původu, o čemž svědčí nálezy starých mohyl v lese Chlumu, patřící stářím do doby bronzové. Název obce je pravděpodobně rodového původu, neboť vzniklo ze jména Semech či Semechna. K obci patřila dříve ještě osada Pustina. Obec patřila k opočenskému panství do roku 1848. Od roku 1849 je samostatnou obcí.

kaple Nanebevzetí Panny Marie

K historickým památkám patří Kaple Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcena v roce 1892 a také budova Obecního úřadu, bývalá Kampelička z roku 1927. Za zmínku stojí jistě i místní hřbitov, který byl postaven v roce 1881 a pomník padlých ve světových válkách z roku 1946.Kontakt

Semechnice