Turistická oblast VRCHA a okolí - Bolehošť

Trnov

kříž

Obec leží 5 km jihovýchodně od Opočna na Houdkovickém potoku. Jedna z verzí o vzniku názvu Trnova praví, že „její jméno spadá do dob jeho založení, kdy se malé obce i jednotlivá stavení chránila před dravou zvěří hustými trnitými ploty.“ Poprvé je zmiňována r. 1388, kdy zde měl majetek jistý Ctiborko. Ale již v pátém st. př. n. l. je v místech dnešního poldru doloženo osídlení lidu popelnicových polí s několika dřevěnými chýšemi.

Na přelomu 19. a 20. století byly postaveny silnice spojující Trnov s Podchlumím, Houdkovicemi a Semechnicemi. Později přibyly též spojnice do Přepych a Hrošky.

V r. 1874 došlo k velkému požáru, při kterém shořelo celkem 6 domů a škola. Další velká pohroma přišla z 23. na 24. 7. 1998, kdy zde za noc napršelo až 190 mm vody. Touto průtrží vyvolaná povodeň zaplavila 10 domů. Jako ochranu před další velkou vodou nechala obec postavit na Houdkovickém potoku při jihovýchodním okraji vsi malou vodní nádrž.

kaple

Místními památkami v Trnově jsou Evangelický kostel z r. 1902, kaple Sv. Jana zbudovaná r. 1849 s přistavěnou lodí a presbyteriem zasvěceným Panně Marii z r. 1898, kříž s plastikou Panny Marie na návsi vedle kaple z r. 1869, kříž na křižovatce naproti pekárně z r. 1893, kříž na hřbitově z r. 1880 a smírčí kříž u silnice do Hrošky z r. 1728, dále se zde nacházejí památné rolnické usedlosti č.p. 34 a č.p. 35, kovárna č.p. 63, ohradní zeď hřbitova vybudovaného v letech 1880-81 a dva pomníky na hřbitově rodin Havlasovy a Žďárkovy.

Od r. 1960 se stal Trnov sídlem sloučeného OÚ pod nějž spadají vesnice Trnov, Houdkovice, Zádolí, Velká Záhornice a Malá Záhornice.

Kontakt

kostel stavení