Turistická oblast VRCHA a okolí - Bolehošť

Lično

kaplička

Historické prameny uvádějí údajnou existenci Lična již v 11. a 12. století. První dochovaná písemná zpráva se datuje do roku 1355, kdy Lično vlastnil Budivoj z Lična. V roce 1368 koupil část obce Hlaváč z Dubé a Mikuláš z Hoděčína a Lična. Od roku 1433 držel Lično Rohovlád z Lična. V letech 1500-1637 patřilo pod pány z Ledské a později pánům z Uhřínovic. Druhá manželka Mikuláše Talácka Anna z Bubna si jako vdova vzala za manžela rytíře Volfa Fridricha Czelitze ze Seitendorfu, který opravil ličenskou tvrz a sídlil zde. Častolovští Oppersdorfové koupili Lično s radostovským dvorem v roce 1674. Lično dědí v roce 1676 Jan Václav Šebestián z Oppersdorfu. Další majitel hrabě Adolf Vratislav ze Štenberka kupuje Lično roku 1684 a tím se dostalo k panství častolovskému. Od roku 1848 byla zavedena samospráva obcí.

domek

Největší kulturní památkou obce je beze sporu kostel Zvěstování Panně Marii postavený v gotickém slohu roku 1594, na místě původní svatyně z roku 1380. V letech 1777-1780 byl přestavěn ve slohu pozdního baroka.

Nejstarší obytnou budovu v Ličně tvořila tvrz stojící v těsné blízkosti kostela. Nyní slouží jako sídlo pošty a mateřské školy. Tvrz se připomíná už v roce 1674 a sloužila jako sídlo zdejších pánů.

Pod Obecní úřad Lično spadají ještě obce Radostovice a Ostašovice.

kostel

Ostašovice jsou poprvé zmiňovány rokem 1490, kdy je získal Burjan Labuť ze Švamberka od Kláštera svaté Máří na Svatém poli. Od roku 1849 byla v obci zavedena částečná a od roku 1864 úplná samospráva obce.

Radostovice se poprvé připomínají rokem 1403, kdy zde měl nějaké majetky Kuneš z Radostovic, řečený Šíp. V roce 1682 připadl tehdy již pustý dvůr Janu Václavu Šebestiánovi z Oppersdorfu a o dva roky později je koupil s celým panstvím Tomáš Černín z Chudenic. Od roku 1848 byly Radostovice samostatnou obcí až do roku 1960, kdy se stejně jako Ostašovice staly částí Lična.

Kontakt

fotografie Lična