Turistická oblast VRCHA a okolí - Bolehošť

Byzhradec

Byzhradec

Obec Byzhradec se rozkládá na mírném svahu v nadmořské výšce 313 m a její rozloha i s lesy činí 532 ha. První písemné historické zprávy o vesnici jsou v prodejní smlouvě z roku 1495, kterou Jindřich starší z Kunštátu, syn Jiřího z Poděbrad prodává pro nepříznivé finanční poměry své litické a potštejnské panství s Černíkovicemi, nejbohatšímu pánu východních Čech, Vilémovi z Pernštejna, který v letech 1483-1490 byl nejvyšším maršálkem země české. Prodejní smlouva z 24. října 1495 obsahuje názvy všech měst a vesnic, které v té době náležely k litickému panství. Bylo jich dohromady na šedesát (včetně Bisraz).

kaplička

Černíkovice s Byzhradcem a Třebešovem koupil v roce 1558 Mikuláš Dobeš z Olbramovic. Tak se obec dostala pod panství černíkovické, kde se vystřídalo mnoho pánů, jako Trčkové, Jan Jetřich ze Žerotína, Hendrich Krafft z Lammendorfu, Mikuláš Aleš Vít ze Rzavého a na Chotovinách. Po nástupu Kolowratů 26. února 1676 připojuje František Karel Libštejnský Černíkovice k panství rychnovskému, u něhož zůstaly i s poddanými z Byzhradce až do zrušení roboty v roce 1848.

Jméno Bisraz bylo zásluhou vrchnosti překřtěno v pozdější době na Bishradec, takže s tímto názvem se setkáváme v dokladech již z roku 1713. Nynější název Byzhradec se používá od roku 1922. Tehdy na základě žádosti komise pro stanovení úředních názvů obcí při ministerstvu vnitra občané zamítli užívat historicky doložené názvy a dohodli se na jménu obce Byzhradec.

hasiči

Kulturní život v obci Byzhradec je pestrý, protože společenské organizace pracují dobře. V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení DOUBRAVA Hroška-Byzhradec a od srpna 2014 byl založen Spolek Pro kulturní akce Byzhradec – POKABY. Dále je zde mnoho občanů včelařů, kteří mají organizaci v Kvasinách. Od ledna do prosince se v obci pořád něco děje. Ať to jsou výroční členské schůze organizací, tradiční dětský karneval v budově obecního úřadu, přednášky zahrádkářů a učení dovedností pletení košíků. Dále pálení čarodějnic v přírodním areále s průvodem po obci, kdy děti v přestrojení za čaroděje dávají občanům ozdobené větvičky na branky. Hasiči se účastní hasičských soutěží konaných okrskem a po 100 letech vytvořili v SDH Byzhradec ženské družstvo, aby ženy reprezentovaly SDH a obec Byzhradec. Na místní požární nádrži ( rybník )pořádají organizace rybářské závody pro děti i dospělé. V zázemí myslivecké chaty se tradičně koná dětský den, který má v okolí velký ohlas. Na této akci spolupracují s obcí Byzhradec všechny organizace v obci, občané a přátelé obce Byzhradec. Zapojuje se na 70 organizátorů a dětského dne se zúčastní na 400 návštěvníků. Hasiči každoročně pořádají v přírodním areále pouťovou zábavu a loni poprvé Letní hasičský ples.Závěrsrpna je ve znamení rozloučení s prázdninami pro děti, plný her a soutěží. Na posvícení, v měsíci říjnu zahrádkáři a občané obce vystavují své výpěstky v přírodním areále u roubenky a pravidelně vystavují na zahrádkářské výstavě v Častolovicích. V prosinci navštěvuje děti v domácnostech "Mikuláš, anděl a čerti". 31.12. pořádá Spolek silvestrovskou procházku okolo Byzhradce s malým pohoštěním a ohňostrojem.hasiči

Obec Byzhradec podporuje aktivitu organizací, protože je třeba, aby se občané scházeli a pro děti byla vyvíjena aktivita. Mezi největší akce v obci patřil Sraz rodáků 2011 a 130.let SDH Byzhradec v roce 2013. Akcí se účastní většina obyvatel obce, od nejmladších po nejstarší. Občané se snaží udržovat tradice a vypomáhají s úpravou a pořádkem v obci.

Kontakt

domek